Hvorfor har vi ikke et kasinoalternativ for Gambla Betting Podcast?

I Norge dukket de første pengespillene opp på slutten av 1800-tallet, men det var først i 1946 at Stortinget vedtok den første versjonen av den mye omtalte lotteriloven. Denne loven ga nylig etablerte Norsk Tipping enerett til å tilby odds til norske spillere.. Norsk Tipping ble startet i 1948, og her kunne spillere fra Norge spille på 10 ulike kamper fra engelske Premier League med tradisjonell 1x2 betting.

Denne enerettsmodellen ble utvidet i 1986 da det populære spillet Lotto ble introdusert for norske spillere for første gang. Ytterligere endringer trådte i kraft i 2003 da Stortinget vedtok at enerettsmodellen også skal gjelde på spilleautomater. Dermed ble Norsk Tipping den eneste aktøren som kunne tilby fysiske spilleautomater i Norge. Dette resulterte i at 219 private aktører med over 18 500 spilleautomater måtte avvikle driften.

Etter disse endringene ble det en stadig heftigere drakamp mellom private tilbydere av pengespill som bingo og spilleautomater - og det statlige ved Stortinget og Kulturdepartementet. Rundt 2010 dukket det opp flere svenske spillselskaper på markedet i Norge. Disse gjorde entré i Norge takket være regelverket i EØS avtalen, men selv i dag er dette fortsatt en bestridt tolkning i juridiske miljøer.

Hva betyr det statlige monopolet for norske spillere?

Det statlige monopolet betyr at det kun er Norsk Tipping som kan fysisk tilby pengespill i Norge, men det er også her begrensningen slutter. I praksis betyr dette at andre bettingselskaper ikke kan etablere seg i Norge, men de kan tilby sine spill i EØS sonen så lenge det finnes tilsvarende tjenester i et land fra før. Det er derfor fullt lovlig for norske spillere å benytte seg av utenlandske spillselskaper, så lenge disse ikke fysisk er etablert i Norge med norske selskaper og kontorer.

I praksis fungerer dette som en begrensning på utvalget, og det tvinger norske spillere til å finne kreative løsninger for å få tilgang til sine favorittspill. Dessverre har dette også ført til at mange har en dårlig opplevelse på nett på grunn av risikoen dette kan medføre . Argumentet for det statlige monopolet er at det forebygger spillavhengighet, samt at det aktivt gir støtte tilbake til tiltak innen helse og trening og sport i Norge.

Bingo og lotteri som et unntak fra regelen

Utgangspunktet for det norske lovverket om pengespill tilsier at det kun er Norsk Tipping som kan tilby pengespill i det norske markedet, men det finnes også noen unntak til denne regelen. Det er nemlig slik at et utvalg private og veldedige aktører kan tilby pengespill til ulike formål i Norge. Dette inkluderer lotteri- og bingospill på nasjonalt nivå.

Noen av disse aktørene er tradisjonelle bingohaller som du kan finne i noen norske byer , mens andre aktører driver med lotterier på nasjonal skala. Her finner du blant annet pantelotteriet som er drevet som et samarbeid mellom Olav Thon og Røde Kors, samt postkodelotteriet som har mottatt lotterikonsesjon fra norske myndigheter. Sistnevnte er drevet av SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond. I tillegg finnes det en rekke mindre aktører som tilbyr lotteri og bingo i regi av idrettsforeninger og ulike veldedige formål i liten og stor skala i vårt vidstrakte land.

Veien videre for det norske monopolet

Det er lite som tyder på at det vil komme endringer i det norske spillmonopolet de neste årene, men samtidig ligger det an til at norske myndigheter på et tidspunkt vil måtte tilpasse seg et moderne og åpent marked. Så sent som i 2021 var leder for Høyre på talerstolen og bekreftet at partiet ville forlenge det statlige monopolet i Norge. Et tilsvarende syn har blitt presentert av den sittende regjeringen, men når stadig fler av våre naboland åpner opp, vil det være et tidsspørsmål om hvor lenge Norge klarer å holde på et gammeldags monopol .

Danmark åpnet opp med en hybrid modell for mange år siden, der den statlige spillaktøren (Dansk Spil) ble en likestilt tilbyder ved siden av private aktører. Dette sikrer mangfold og alternativer i markedet som resulterer i en sunn konkurransesituasjon. Sverige på sin side åpnet markedet for pengespill i 2019, og har tatt en mer fristilt variant der alle kan søke om konsesjon til å drive pengespill så lenge de oppfyller vilkårene for en slik søknad. Det har ført til økt tilbudet og utvalg i landet, og samtidig vist at det finnes forskjellige måter å åpne opp på. For det norske markedet kan det stilles spørsmål om hvilke løsning som vil være det beste alternativet, men det er liten tvil om at også det norske markedet på et tidspunkt vil være nødt til å møte regulering slik som våre naboland har gjort før oss.