Framtidspoden

Framtidspoden

Framtidslaben/United Future Lab Norway

Framtidslaben og partnarar snakkar om det nyaste nye innan framtidsretta utvikling knytt opp mot FNs berekraftsmål. Høyr om prosjekt, få idear og bli inspirert.

Hvor kan du lytte?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episoder