Psykiateren

Psykiateren

Norsk psykiatrisk forening

"Psykiateren. En podcast om folk, fag og forskning" er en podcast som gis ut av Norskpsykiatrisk forening (Npf), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen for leger i psykiatrien.Styret i Npf er ansvarlig redaktør, og programleder er Anne Kristine Bergem, spesialrådgiver iforeningen. Podcastepisodene er fortrinnsvis uredigerte samtaler mellom kolleger.Noen vil handle om personer med et engasjement, noen om faglige temaer og andre omforskning.Podcasten har ikke mottatt økonomiske støtte, men finansieres av Npf selv.Gjestene representerer seg selv og er ikke betalt for å delta.Midler vil søkes fra Legeforeningens Kvalitetsfond.

Hvor kan du lytte?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episoder