Psykiateren

Psykiateren

Norsk psykiatrisk forening
  • Apple Podcasts Logo Norge
    Trophy icon 82

«Psykiateren. En podcast om folk, fag og forskning» er en podcast som gis ut av Norsk psykiatrisk forening (Npf), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen for leger i psykiatrien. Styret i Npf er ansvarlig redaktør, og programleder er Anne Kristine Bergem, spesialrådgiver i foreningen. Podcastepisodene er fortrinnsvis uredigerte samtaler mellom kolleger.Noen vil handle om personer med et engasjement, noen om faglige temaer og andre om forskning. Podcasten finansieres av Npf med støtte fra Legeforeningens Kvalitetsfond. Gjestene representerer seg selv og er ikke betalt for å delta.

Hvor kan du lytte?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episoder