PT Podden

PT Podden

Med gjester fra både toppidretten og treningsbransjen så prater vi om våre felles interesser, trening og folkehelse. Vi deler erfaringer, lærer av hverandre og prater mye om videreutvikling. Mye latter og moro, samt en god dose med informative samtaler. Vi håper du vil høre på!

Hvor kan du lytte?

Apple Podcasts Podtail Google Podcasts RSS

Episoder

Popularitet over tid