Sanser og samspill

Sanser og samspill

Signo kompetansesenter

Velkommen til oss og "Sanser og samspill" – en podkast om det å være menneske, måten vi er i verden på og hvordan vi møter hverandre. En universelt utformet podkast. Startet av engasjerte rådgivere ved Signo kompetansesenter.

Det hele begynte som et kommunikasjonsprosjekt på arbeidsplassen, og ideen om podkast ble født. Alle mennesker er der at vi liker å være deltagende. Vi liker å være samregulerte, og vi liker å kunne påvirke. Hva skjer når vi har eller plutselig får ulike utgangspunkt, eller har ulik tilgang på alt og alle rundt oss? En atypisk måte å være på. Hvordan møter vi verden og hverandre da?

Vi er fire rådgivere fra Signo kompetansesenter som ønsker å belyse, og dele betraktninger rundt mange ulike temaer knyttet til sanser og samspill. Prosjektet startet i teamet som jobber med medfødt døvblindhet, men utviklet seg til å bli så mye mer.

Med én fot i fagfeltet og én ute i den store verden, tror vi det er mange elementer fra vår arbeidshverdag og våre livserfaringer som kan være til nytte og interesse for andre – ikke bare for fagpersoner, men også for deg som er litt ekstra opptatt av kommunikasjon og gode relasjoner – hvordan vi mennesker er, oppfatter og handler.

Tilgjengelig for alle

Vi har et ønske om at innholdet skal være tilgjengelig for alle, så vi har sett på hvordan vi kan lage en universelt utformet podkast. Hver episode filmes, og filmene tekstes og oversettes til tegnspråk. Vi har laget en egen spilleliste for podkasten på Stiftelsen Signos YouTube-side: www.youtube.com/playlist?list=PLav-lvKqyaPhe7w0HSI8HbE8k35aDgqFV. I tillegg transkriberer vi hver episode og gjør teksten tilgjengelig i form av pdf formatert for skjermleser. På Signo kompetansesenters nettside: www.signo.no/ssk/podkast-i-tekst finner du transkripsjoner av episodene.

Vi startet med fire pilotepisoder sommeren 2022 med håp om at dette var begynnelsen på ei lengre reise. Listen over temaer vi ønsker å snakke om og mennesker vi ønsker å invitere inn, har bare vokst i takt med prosjektet.

God podkast!

Noen kjappe fakta om oss

Signo kompetansesenter leverer tjenester til:

personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser,personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhetog deres nettverk.

Signo kompetansesenter gir landsdekkende tjenester innenfor det pedagogiske fagfeltet, og regionale tjenester til personer med døvblindhet. Henholdsvis på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og som del av spesialisthelsetjenesten gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Det er gjennom vår tilknytning til NKDB at dette kommunikasjonsprosjektet kom til.

Les mer om Signo kompetansesenter: www.signo.no/ssk

Les mer om NKDB: www.dovblindhet.no

Signo kompetansesenter er del av Stiftelsen Signo: www.signo.no


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvor kan du lytte?

Apple Podcasts Logo Spotify Logo Podtail Logo Google Podcasts Logo RSS

Episoder